top of page
Arbeitnehmerentsendung

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW Z UE DO SZWAJCARII

Otwórz z nami nowe obszary działalności!

Nasza usługa oddelegowania daje Państwu i Państwa firmie możliwość realizacji zamówień w Szwajcarii. Mówi się o oddelegowaniu, gdy pracodawca posiadający miejsce zamieszkania lub firmę za granicą wysyła pracowników do Szwajcarii do pracy w Szwajcarii. W ten sposób można wygenerować lukratywne zamówienia.

 

Przykład: Przedsiębiorstwo europejskie przeprowadza remont mieszkania w Bazylei w maksymalnym terminie 18 tygodni.

NASZE ZALETY:

  • Zaświadczenie o oddelegowaniu używamy jako dowód, że ubezpieczenie społeczne istnieje w kraju pochodzenia

  • Dokonujemy zgłoszeń do właściwych organów kantonalnych (wymagane od 1 lub od 8 dnia pracy)

  • Przygotowujemy dokumenty, które musisz mieć przy sobie podczas pracy

  • Prowadzimy dla Państwa badania dotyczące poszczególnych sektorów: minimalne wynagrodzenie, okresy pracy i odpoczynku, minimalny czas trwania urlopu, bezpieczeństwo i higiena pracy, CLA i NAV, VAT, depozyt itp.

  • Sprawdzimy umowy o pracę i odcinki wypłaty, aby sprawdzić, czy są one zgodne z ustalonymi przepisami i pomóc w sporządzeniu skorygowanego odcinka wypłaty

  • Towarzyszymy procesowi audytu, zarówno w trakcie realizacji zlecenia, jak i po jego zakończeniu

  • Pracujemy niezawodnie i dyskretnie, zgodnie z naszymi wysokimi standardami jakości

  • Oprócz płatności terminowych i rzeczowych istnieje również możliwość zapłaty ryczałtu w wysokości 10% wartości zamówienia od 30.000 CHF w górę, przy czym decydujące znaczenie mają faktury końcowe

bottom of page