top of page
Diplomanerkennung

UZNAWANIE DYPLOMÓW DLA SZWAJCARII I NIEMIEC

Praca w wyuczonym zawodzie!

Dla specjalistów, którzy chcą pracować w innym miejscu, ale także dla ich nowych pracodawców, fakt, iż wyksztalcenie musi być najpierw uznane, ma szczególne znaczenie. 

 

Kwalifikacje i doświadczenie zdobyte gdzie indziej muszą być prawidłowo ocenione w nowym miejscu pracy. W tym celu wydawane są tak zwane ekwiwalenty. 

 

W Szwajcarii za uznawanie dyplomów odpowiedzialne są różne organy na szczeblu federalnym. W zależności od zawodu wymagane są również inne dokumenty i dowody.

 

Aby dowiedzieć się, czy Twój zawód wymaga najpierw uznania dyplomu, kliknij tutaj na listę zawodów.

NASZE ZALETY

  • Pracujemy szybko i przy użyciu nowoczesnych środków komunikacji, dzięki czemu reprezentacja prawna jest zawsze możliwa bez umówienia się na spotkanie na miejscu

  • Jesteś reprezentowany przez prawnika, nie tylko prawnie

  • Znamy odpowiednie przepisy i procedury

  • Regularnie współpracujemy z właściwymi organami i znamy tutejsze zwyczaje

  • W sektorze medycznym oferujemy Ci również równoległe lub późniejsze pośrednictwo pracy za naszym pośrednictwem, jeśli jesteś zainteresowany

  • Na niemieckim rynku pracy oferujemy również uznawanie dyplomów dla lekarzy i pielęgniarek

  • W przypadku pomyślnego odbycia stażu i 3-miesięcznego stosunku pracy bez wypowiedzenia, zwrócimy w całości poniesione przez was koszty związane z uznaniem dyplomu

  • Nie tylko przeprowadzamy Państwa oddelegowanie pracowników, ale również zajmujemy się uznawaniem dyplomów w uproszczonej procedurze 

  • Pracujemy niezawodnie i dyskretnie, zgodnie z naszymi wysokimi standardami jakości

  • Dalsze informacje na naszy

Blogu Go2Job oraz w dziale pośrednictwa pracy  Go2Suisse

go2suisse.png
Go2Job 600.png

PRZEGLĄD WSZYSTKICH ZAWODÓW Z WYMAGANYM UZNAWANIEM DYPLOMÓW

bottom of page